ENKÄT OM ATTITYDER TILL FRÅGOR OM JÄMSTÄLLDHET OCH KÖN

Detta frågeformulär har skapats som ett delprojekt inom Erasmus Plus-projektet “New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of a Master’s Study Program LAW AND GENDER – LAWGEM“. Universitetet i Belgrade är koordinator för LAWGEM-projektet och medlemmarna i konsortiet är Örebro universitet från Sverige, LUMSA universitet från Italien, Cadiz universitet från Spanien och Saarland universitet från Tyskland.

Denna enkät, Empirical Survey Tool, är en av de planerade slutprodukterna i LAWGEM-projektet. Alla medlemmar i konsortiet kommer använda formuläret som ett instrument för att utforska lärares attityder vid sitt eget universitet. Efter att svaren har samlats in kommer en dataanalys att genomföras för varje universitet. Experter från konsortiets medlemmar kommer sedan att göra en jämförande analys. Resultaten av de genomförda empiriska undersökningarna vid varje universitet samt jämförande analyser kommer att publiceras inom LAWGEM-projektet. Resultatet av denna forskning kommer att finnas tillgänglig på LAWGEM-projektets webbsida: lawgem.ius.bg.ac.rs

Du får detta frågeformulär eftersom du är medarbetare vid den fakultet där LAWGEM-projektet bedrivs på ditt universitet. Vi är tacksamma om du vill besvara frågeformuläret. Att besvara formuläret är frivilligt och du kommer att vara anonym. Genom att besvara frågeformuläret samtycker du till att delta i studien. Alla frågor är av sluten karaktär och formuläret tar cirka 20 minuter att besvara. Vänligen besvara frågeformuläret före den 15:e juli. Det kommer att skickas ut påminnelser till samtliga, vilket innebär att om du redan har besvarat frågeformuläret så kan du bortse från påminnelsen.

Vi vill tacka dig på förhand för din tid, välvilja och samarbete!

Share